მიღება ინგლისური ენის კურსებზე

- მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების კურსი

- ზოგადი ინგლისური ენის კურსი ბავშვებისთვის

- ზოგადი ინგლისური ენის კურსი მოზრდილთათვის

- IELTS მოსამზადებელი კურსი

#Eduhouse&