შერვუდის ინგლისურენოვანი ბანაკი

შერვუდის ზამთრის ბანაკში რეგისტრაცია იწყება 15 ოქტომბერს!

თარიღები: 5 - 12 იანვარი; 5 - 9 იანვარი 

#შერვუდი #შენითავგადასავალი