შერვუდი შეიქმნა 2015 წელს ბრიტანეთისა და ამერიკის საგანმანათლებლო საზაფხულო სკოლებთან მჭიდრო თანამშრომლობით და საერთაშორისო სტანდარტებზე დაყრდნობით. შერვუდი შექმნილია 9-18 წლის მოზარდებისთვის, რომლებსაც სურთ ისწავლონ/გაიუმჯობესონ ინგლისურის ცოდნის დონე, დაისვენონ, გაერთონ და გაატარონ დაუვიწყარი დრო.

იყო შერ­ვუ­დე­ლი, ნიშ­ნავს: ჩა­ე­ბა გან­სხვა­ვე­ბულ აქ­ტი­ვო­ბებ­ში, ითა­მა­შო სა­ინ­ტე­რე­სო თა­მა­შე­ბი, გახ­დე ქველ­მოქ­მე­დი, იყო ბუ­ნე­ბის­დამ­ცვე­ლი, გქონ­დეს კრე­ა­ტი­უ­ლი და ინ­ტე­ლექ­ტუ­ა­ლუ­რი სა­ღა­მო­ე­ბი, გა­მო­ავ­ლი­ნო შენი ნიჭი, შე­ი­ძი­ნო ახა­ლი მე­გობ­რე­ბი, ის­წავ­ლო ან გა­ი­უმ­ჯო­ბე­სო ინ­გლი­სუ­რი და მი­ი­ღო ამ ყვე­ლაფ­რის და­მა­დას­ტუ­რე­ბე­ლი სერ­ტი­ფი­კა­ტე­ბი - ასე­თია სა­გა­ნა­მა­ნათ­ლებ­ლო საზაფხულო სკოლა "შერ­ვუ­დი".

#შერვუდი

#მწვანეთავგადასავალი