საზაფხულო პროგრამა იტალიაში 16+ ასაკის   მსმენელებისთვის!

 

 

 

 

 2 კვირიანი პროგრამის ღირებულება: 880 ევრო

4 კვირიანი პროგრამის ღირებულება: 1300 ევრო

პროგრამაში შედის:

- ინგლისური ენის ინტენსიური პროგრამა;

- სასწავლო მასალა;

- სერტიფიკატი;

- საცხოვრებელი (კვების გარეშე)

- ექსკურსიები (რომი, ვერონა, ვენეცია, კაპრი და ა.შ

- სრული სავიზო მხარდაჭერა;

- დაზღვევა