საზაფხულო არდადეგები ნიუ იორკში 13-18 წლის მოზარდებისთვის!

 

 

 

 

 

 

 

  პროგრამაში შედის:
* ინგლისური ენის გაკვეთილები (20 გაკვეთილი კვირაში)
* საცხოვრებელი სასწავლებლის კამპუსში
* ექსკურსიები და გასართობი ღონიძიებები
* რეგისტრაცია და ტესტირება
* სასწავლო მასალები
* საერთაშორისოდ ცნობადი სერტიფიკატი
• რეგისტრაცია;
• ტესტირება (დონის განსაზღვრა)
• საბუთების მიღება;
• ტრანსფერი
• სავიზო კონსულტაციის გაწევა;
• ავიაბილეთის დაჯავშნა;
• სამოგზაურო დაზღვევის მომზადება;
• სასწავლებელთან მუდმივი კონტაქტი მოსწავლის საქართველოში დაბრუნებამდე;
• ინდივიდუალური გადახდის გრაფიკი

პროგრამის ღირებულება:
2 კვირიანი პროგრამა - 2800 დოლარი
3 კვირიანი პროგრამაზე ვრცელდება ფასდაკლება: ნაცვლად 4025 დოლარისა - 3745 დოლარი.

  დამატებითი ღირებულება:
- ავიაბილეთი 900-1000 დოლარი;
- სავიზო მოსაკრებელი 260 დოლარი;